e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja w sprawie wymeldowania

Pytanie:

Kto wydaje decyzję w sprawie wymeldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Decyzja w sprawie wymeldowania

30.12.2011

Decyzję w sprawie wymeldowania wydaje organ gminy na wniosek strony lub z urzędu. Stroną będzie każdy, czyjego obowiązku lub interesu prawnego dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego). Decyzja o wymeldowaniu nie może zostać wydana w szczególności, jeżeli istnieją wątpliwości co do faktu opuszczenia spornego lokalu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2007 r., sygn. II OSK 763/2006). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ