Decyzja ZUS ws ustalenia wysokości zasiłku

Pytanie:

Otrzymałem przelew zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego z ZUS. Niestety z treści przelewu nie wynika za jaki okres jest ta kwota oraz w jakie wysokości zasiłków tworzą kwotę przelewu. Z tego co się dowiedziałem nie otrzymam decyzji wyjaśniającej Z ZUS. Jak wymóc na ZUS-e wystawienie takiej decyzji wyjaśniającej składniki kwoty otrzymanego przelewu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest możliwe przelanie kwoty stanowiącej zasiłek chorobowi i macierzyński bez wydania stosownej decyzji. Konieczność dostarczenia jej osobie uprawnionej jest podyktowana m.in. faktem, ze od decyzji takiej służy odwołanie. Błędne jest zatem stanowisko pracownika ZUS, że nie otrzyma Pan decyzji.

Zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.  Natomiast art. 11 kpa stanowi, że organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego ciążący na organach administracji publicznej wynika z kolei z art. 9 kpa. Na te właśnie artykuły może się Pan powoływać, żądając doręczenia przedmiotowej decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY