definicja hipoteki według prawa cywilnego

Pytanie:

Jak prawo cywilne definiuje instytucję hipoteki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Należy przez to rozumieć, że hipoteka jest prawem nierozerwalnie związanym z daną rzeczą. Hipoteka nie wygasa na skutek zmiany właściciela rzeczy, ale jest dalej wpisana do ksiąg wieczystych i wierzyciel uprawniony z hipoteki może dochodzić zaspokojenia z tej rzeczy. Hipoteka wygasa z chwilą zapłaty wierzytelności albo złożenia sumy tej wierzytelności do depozytu sądowego.

Nieruchomość, na której ustanowiona jest hipoteka może być przedmiotem obrotu, czyli może być zbyta, darowana, użyczona itp. Natomiast wierzyciel (np. bank) nadal może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości w sytuacji, gdy dłużnik (poprzedni właściciel mieszkania) przestanie spłacać kredyt.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • 20.5.2018

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

 • 26.8.2017

  Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)