Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Pytanie:

Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób mogę wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Jeśli więc wydatek nie został wykluczony z kosztów uzyskania przychodów przez ujęcie go w art. 23 ustawy, to warunkiem ujęcia go w kosztach jest wykazanie przez podatnika związku pomiędzy tym wydatkiem a przychodem.

Kwestęię wydatków na podróże służbowe przedsiębiorcy reguluje art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (rozporządzenie Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem, w przypadku przedsiębiorców koszty uzyskania przychodów można obciążyć faktycznie poniesionymi wydatkami na podróże służbowe (np. dojazdy, hotele) oraz dietami, natomiast nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych ryczałty za noclegi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY