Depozyt nieprawidłowy a PCC

Pytanie:

Zakres przedmiotowy obowiązujący do dnia 31 stycznia 2000 r. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 4 poz. 23 ze zm.) wyznaczał art. 1 tejże ustawy, który zawierał m.in. zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej. Wśród tych czynności nie została wymieniona umowa depozytu nieprawidłowego, a co za tym idzie, zawarcie umowy depozytu nieprawidłowego nie rodziło obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej. Jednocześnie informuje się, że umowa w której nie powstał obowiązek podatkowy nie podlegała rejestracji w Urzędzie Skarbowym. Ww. opinie znalazłem na jednym z forum internetowych. Umowy depozytu nieprawidłowego są natomiast opodatkowane PCC od momentu wejścia ustawy o PCC w życie, tj. od 1 stycznia 2001 r. Czy po okresie 2001 do dzisiaj funkcjonowało prawo zwalniające depozyty nieprawidłowe z obowiązku płacenia podatku 2%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od 1 stycznia 2001 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) do dnia dzisiejszego umowa depozytu nieprawidłowego podlega podatkowi zasadniczo w stawce 2%. Obecnie – na mocy art. 7 ust. 5 ustawy o PCC – stawka może wynosić 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tej czynności nie został zapłacony.

W przypadku umowy depozytu nieprawidłowego ustawa nie przewidywała ani nie przewiduje szczególnych zwolnień od podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na (...)

 • 13.2.2019

  Nowelizacja ustawy o BFG

  Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, (...)

 • 17.5.2012

  Jak skutecznie złożyć przedmiot do depozytu sądowego?

  Depozyt sądowy to miejsce, które znajduje się w określonym sądzie, banku albo innym miejscu wyznaczonym przez sąd. Można do niego składać pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, (...)

 • 19.2.2007

  Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  Od 22 lutego 2007 r. obowiązywać ma ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących (...)

 • 17.4.2015

  Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

  Artykułu 747 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zgodnie z jego treścią zabezpieczyć roszczenia pieniężne można poprzez: