e-prawnik.pl Porady prawne

Dialog konkurencyjny prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

Na czym polega tryb udzielania zamówienia publicznego, jakim jest dialog konkurencyjny, prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dialog konkurencyjny prowadzony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

14.9.2011

Zgodnie z przepisem art. 60a ustawy prawo zamówień publicznych, dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Jak wynika z powyższego, dialog konkurencyjny składa się z dwóch etapów:

1. negocjacji zamawiającego z wybranymi przez siebie wykonawcami w celu doprecyzowania warunków zamówienia, dookreślenia przyszłego przedmiotu zamówienia, a w szczególności sposobu jego realizacji w zakresie odpowiadającym potrzebom i wymaganiom zamawiającego,

2. zaproszenia wykonawców, z którymi zamawiający prowadził dialog, do składania ofert. Oferty są przygotowywane na podstawie dołączonej do zaproszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której treść powinna uwzględniać zaproponowane w toku dialogu rozwiązania.

Zamawiający zaprasza więc do składania ofert wszystkich wykonawców z którymi prowadził dialog.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ