Długość okresu użytkowania wieczystego

Pytanie:

Jak długi jest okres umowy, na podstawie której otrzymuje się nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nieruchomość w użytkowanie wieczyste oddaje się na okres 99 lat. W wyjątkowych wypadkach, gdy nie jest konieczne oddanie nieruchomości na okres 99 lat, można oddać grunt na okres krótszy, jednak co najmniej 40 lat. Na 5 lat przed upływem zastrzeżonego w ustawie terminu, użytkownik wieczysty może żądać przedłużenia umowy na czas między 40 a 99 lat. Do przedłużenia takiej umowy konieczna jest forma aktu notarialnego. Rozwiązania umowy użytkowania wieczystego można przed upływem okresu można żądać jeśli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z umową. Użytkownik wieczysty jest obowiązany do uiszczania opłat rocznych przez czas trwania tego prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY