Dłużnicy solidarni a przejęce długu, którym są należności publicznoprawne

Pytanie:

Czy dłużnicy solidarni mogą umówić się na przejęcie długu jakimi są należności publicznoprawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli chodzi o wierzytelności publicznoprawne, to nie ma przeszkód, aby dłużnicy solidarni zawarli umowę o przejęcie długu. Przejęcie długu, zgodnie z art. 519 § 2 Kodeksu cywilnego może nastąpić:

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika  może być złożone którejkolwiek ze stron;  
2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.  
 
Umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. Zgodnie z art. 521 k.c. jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia  świadczenia. W tym ostatnim wypadku umowa o przejęcie długu wywrze więc taki sam skutek jak zobowiązanie do spełnienia długu bez czynienia nikogo wierzycielem, o którym była mowa powyżej. 
 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY