Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem

Pytanie:

Przyjęłam pracownika do pracy na umowę o pracę , po urlopie wychowawczym u innego pracodawcy, na 1/2 etatu w październiku 2006. Pracownik wystąpił w grudniu z podaniem o opiekę nad dzieckiem - urlop. W jakim wymiarze mam udzielić urlopu: czy 4 godziny (taka jest ilość godz. na 1/2 etatu)- za 1 dzień urlopu? Czy przysługuje 1 dzień czy dwa dni urlopu za 2006?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Jak rozumiemy z zadanego pytania, chodzi Pani o regulację art. 188 kodeksu pracy stanowiącego, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie to w rozumieniu prawa nie jest urlopem. Zatem, należy uznać niezależnie od tego, jaki pracownica ma wymiar czasu pracy i ile czasu pracuje u danego pracodawcy (o ile oczywiście nie skorzystała z tego zwolnienia u poprzedniego pracodawcy), przysługują jej w danym roku 2 dni zwolnienia. Jednym słowem, pracownicy roku 2006 przysługiwały 2 dni zwolnienia.

Zwolnienia tego udziela się w dniach, a zatem, jeżeli w danym dniu pracownica pracuje 4 godziny, to zwolnienie na jeden dzień będzie obejmowało zwolnienie z czterech godzin pracy.


Można również dodać, że prawo do dwóch dni zwolnienia przysługuje "w ciągu roku kalendarzowego", co oznacza, iż niewykorzystanie tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym powoduje wygaśnięcie prawa do niego. Pracodawca ma swobodę w uwzględnieniu tego wniosku, pod warunkiem jednak, że musi udzielić tych dni wolnych w danym roku kalendarzowym.

Zatem, jeżeli pracownik wystąpił z wnioskiem w grudniu, zwolnienie to powinno być udzielone jeszcze w grudniu (zakładamy przy tym, że wniosek dotyczył roku 2006 i nie został złożony np. 29 grudnia). Oczywiście, jeżeli zwolnienie nie zostało udzielone w roku 2006, to pracodawca ten ma prawo udzielić dni wolnych w ciągu kolejnego roku w wymiarze dłuższym niż 2 dni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: