Dobrowolne poddanie się karze przez sprawcę przestępstwa skarbowego

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione by sąd zezwolił sprawcy przestępstwa skarbowego na dobrowolne poddanie się karze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 17 Kodeksu karnego skarbowego sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości.
Jednocześnie muszą zostać spełnione następujące warunki:
1) uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności;
2) sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony;
3) sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścił ich równowartość pieniężną;
4) uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.
Należy jednak zauważyć, że w praktyce często zdarzają się przypadki, w których do sądu kierowany jest wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a sąd udziela takiego zezwolenia, mimo że sprawca nie uiścił należności publicznoprawnych.

Podkreślić należy, że postanowienie sądu o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do rejestru karnego.
Osoba poddająca się dobrowolnie odpowiedzialności karnej zachowuje zatem status osoby niekaranej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY