Dochodzenie należności z weksla

Pytanie:

Posiadam weksel wypełniony w obecności notariusza. Czytając pytania i odpowiedzi zamieszczone na waszej stronie zaczynam mieć wątpliwości czy aby jest prawidłowo wypełniony .Na druku wekslowym jest napisane: Kraków dnia 07 sierpień 2003 Na 5000 07 sierpień 2004 zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie Kowalski Jan sumę pięć tysięcy złotych .............................................................................. .................................. ................................... Płatny....................... Nowak Adam Weksel jest przyklejony do kartki z poświadczeniem notariusza polskiego i podbity jego pieczęcią. Jakiego rodzaju jest to weksel? Weksel ten został sporządzony między rodzeństwem, z tym że dłużnik posiada obywatelstwo Niemiec (zrzekł się obywatelstwa polskiego). Jakie działanie będę musiał podjąć by wyegzekwować go w przypadku niesumienności dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawiony dokument to weksel własny na zlecenie, co oznacza możliwość przeniesienia praw z weksla w sposób uproszczony, za pomocą indosu. Weksel zawiera również klauzulę "bez protestu", co ułatwia wierzycielowi dochodzenie praw z weksla. Opisany weksel nie zawiera w swej treści miejsca płatności, jednak nie powoduje to nieważności weksla, a jedynie ten skutek, że za miejsce płatności uważane jest miejsce wystawienia weksla, czyli Kraków. Przyklejenie weksla do kartki z poświadczeniem notariusza polskiego nie wpływa na ważność weksla pod warunkiem, że jego pieczęć znajduje się zarówno na kartce, jak i na wekslu, co stanowi potwierdzenie braku zapisów na odwrotnej stronie weksla. Skutki zobowiązań osób podpisanych na wekslu, określa prawo kraju, w którym osoby te złożyły podpisy, czyli prawo polskie, niezależnie od tego, że jedna z osób podpisujących miała obywatelstwo niemieckie. W przypadku niezapłacenia sumy wekslowej przez dłużnika w terminie określonym na wekslu, wierzyciel może dochodzić wydania nakazu zapłaty przez sąd polski w postępowaniu nakazowym. Dodatkowym ułatwieniem dla wierzyciela jest zwolnienie go z obowiązku dokonywania protestu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Nowoczesne sposoby windykacji

  Praktyka ostatnich lat wskazuje na rosnącą tendencję dochodzenia należności nie tylko na drodze tradycyjnych środków egzekucyjnych. Do tradycyjnych - najczęściej stosowanych i uregulowanych (...)

NA SKÓTY