Dochodzenie odszkodowania przed sądem

Pytanie:

Jak oblicza się koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie? Jeżeli poszkodowany nie posiada wymaganej kwoty z tytułu kosztów sądowych, nie ma zaś jednocześnie podstaw do zwolnienia od kosztów, czy może on wystąpić o mniejsze odszkodowanie, uzasadniając, że nie ma wolnych środków na opłatę wpisu i dopiero w wypadku zasądzenia odszkodowania wystąpiłby o pozostałą część odszkodowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona, która inicjuje postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie winna liczyć się z obowiązkiem opłacenia wpisu sadowego od pozwu. W wypadku braku wolnych środków może ona ubiegać się o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości lub części. Problem pojawia się wówczas, gdy sąd nie skłoni się do przyznania stronie takiego zwolnienia. W wypadku powództw odszkodowawczych żądana kwota stanowi wartość przedmiotu sporu, od której oblicza się wysokość wpisu sądowego, do którego zapłaty zobowiązany jest powód. Należy pamiętać, że sąd rozpozna sprawę cywilną jedynie w zakresie, w jakim powód to oznaczył. Od oznaczonej przez powoda wartości przedmiotu sporu należy uiścić wpis. Możliwe jest jednak wskazanie przez powoda w pozwie takiej kwoty odszkodowania, od której będzie on w stanie opłacić wpis. Byłoby również zasadne, aby powód zastrzegł w uzasadnieniu żądania, iż niniejszym powództwem dochodzi on jedynie części należności stanowiącej równowartość poniesionej przez niego szkody, zastrzega sobie jednak prawo wytoczenia odrębnego powództwa o pozostałą część. Powód winien jednak udowodnić wysokość poniesionej szkody. Reasumując, jest możliwe dochodzenie przed sądem części odszkodowania, z wyraźnym zastrzeżeniem i uzasadnieniem takiego poczynania zawartym w pozwie. Należy też pamiętać o wytoczeniu powództwa o pozostałą część przed upływem okresu przedawnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY