Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Pytanie:

Zwolniłem się za porozumieniem stron. Napisałem do byłego pracodawcy pismo z prośbą o wypłatę zaległego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Od wysłania powyższego pisma minęło już dwa tygodnie. Pracodawca dotąd nie udzielił mi żadnej odpowiedzi.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie braku wypłaty pracownikowi należytego wynagrodzenia, ma on prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem pracy w drodze złożenia odpowiedniego powództwa.

Roszczenia ze stosunku pracy (a takim są między innymi roszczenia o zapłatę zaległego wynagrodzenia) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (czyli od chwili, kiedy pracodawca powinien był zapłacić).

Więcej informacji o samym postępowaniu przed sądem można uzyskać czytając artykuł pod tytułem: Spory pracownicze

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Wojciech

19.11.2013 0:16:7

Re: Dochodzenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Witam . Pracowałem w Niemczech za pośrednictwem Polskiej Agencji Pracy na Polskich warunkach i z Polską umową o pracę . Została rozwiązana umowa na zasadzie porozumienia stron . Nie mogę doprosić się zaległego wynagrodzenia z tak zwanego " Banku Godzin " czyli wypracowanych już godzin i przetrzymywanym w ów banku . Nie mogę doprosić się też rozliczenia za ostatnie dwa miesiące , których do dnia dzisiejszego od firmy nie otrzymałem . Myślę że działanie Agencji Pracy jest na zasadzie " Państwo w Państwie " a pracownicy pozostają sami sobie . Nie stać mnie na złożenie pozwu do Sądu Pracy i wynajęcie adwokata . Agencja za pośrednictwem której pracowałem mieści się 300 km od mojego miejsca zamieszkania . Więc koszty były by nie na moją kieszeń . Czy powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy coś da ? Czy pozostaje mnie tylko pogodzenie się z taką niesprawiedliwością , nieuczciwością i pogodzenie się z losem ? A dranie będą dalej oszukiwać bezkarnie ? Proszę o jakąś radę w w/w sprawie . Z góry dziekuję i pozdrawiam . Wojciech .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 5.1.2006

  Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Porada przedstawia zagadnienia zatrudnienia (...)

 • 28.6.2012

  Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

  W dobie kryzysu, warto znać swoje prawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi (...)