e-prawnik.pl Porady prawne

Dokument medyczny

Pytanie:

Co można uznać za dokument medyczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokument medyczny

Z kolei za dokument medyczny należy uznać każdy fizycznie wyodrębniony nośnik informacji, który zawiera co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, którego stanu zdrowia lub udzielanych świadczeń zdrowotnych dokument dotyczy, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,
2) oznaczenie lekarza, który sporządził dokument,
3) dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych świadczeń zdrowotnych,
4) datę sporządzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?