e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumentacja szkodliwych warunków

Pytanie:

W tym momencie jestem na emeryturze od 21 lat. Mam I grupę inwalidztwa i dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Pracowałem cały czas w hałasie na poziomie 130 dB. Nigdy nie starałem się o rentę ani odszkodowanie ze względu na utratę sluchu. Jednak dziś muszę zakupić aparat słuchowy, na który mnie nie stać. Jaka jest możliwość uzyskania dodatku do emerytury za chorobę zawodową (udokumentowaną) bądź refundacji aparatu słuchowego po 21 latach od zakończenia pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumentacja szkodliwych warunków

19.3.2004

Zgodnie z ustawą z ubezpieczeniem społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Na podstawie w/w art. 237 kodeksu pracy wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Z rozporządzenia tego wynika, iż zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie, który został określony w wykazie chorób zawodowych. Załącznik do tego rozporządzenia wskazuje, iż obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz jest chorobą zawodową. Zgłoszenie jej jednak i orzeczenie jej możliwe jest w stosunku do byłego pracownika jeżęli zostało dokonane w okresie nie przkraczającym 2 lat od ustania stosunku pracy. Wynika z tego, iż w Pana przypadku nie ma już możliwości orzeczenia choroby zawodowej, gdyż przebywa Pan na emeryturze od 21 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Dokumentacja szkodliwych warunków

Lorenc w

26.11.2013 11:47:2

Re: Dokumentacja szkodliwych warunków

W tym roku przejdę na emeryturę, a w roku 2001przyznano mi chorobę zawodową czy mogę ubiegać się o rentę inwalidzką z tego tytułu .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ