e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumentowanie pracy kierowców

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi transportowe. Zatrudniam kierowców na samochody dostawcze, jak i ciężarowe (tj. powyżej 3,5 ton). Jakie dokumenty szczególne powinienem posiadać w aktach dla kierowców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumentowanie pracy kierowców

2.5.2007

Istnieje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. 2003 r., Nr 230, poz. 2303), zgodnie z którym przedsiębiorca wykonujący transport drogowy był zobowiązany prowadzić, odrębnie dla każdego kierowcy, dokumentację kierowcy, zawierającą:

  1. kartę informacyjną kierowcy;
  2. kartę ewidencyjną pojazdów;
  3. orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  4. zaświadczenia o ukończeniu kursów dokształcających, o ile są wymagane;
  5. zaświadczenie poświadczające jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą

Dokumentacja kierowcy powinna być ponumerowana oraz ułożona w porządku chronologicznym, a także powinna zawierać pełen wykaz znajdujących się w niej dokumentów.

Rozporządzenie to było wydane na podstawie art. 39e ustawy o transporcie drogowym. Przepis ten został zmieniony 3 stycznia 2007 r., a obecnie jego odpowiednikiem jest art. 39l ustawy. Nie zawiera on jednak upoważnienia dla ministra do wydania rozporządzenia. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2006, Nr 235, poz. 1701) nie zawiera także regulacji odnoszących się do poprzedniego rozporządzenia (jeden z jej przepisów mówi o utrzymaniu w mocy dwóch innych rozporządzeń, o tym natomiast milczy). Obecnie obowiązujący art. 39l stanowi ogólnie, że przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany m.in. do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

  1. świadectw kwalifikacji zawodowej,

  2. orzeczeń lekarskich i psychologicznych;

  3. prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych.

W praktyce stosuje się nadal rozporządzenie z 2003 r., jednakże należy podkreślić, że mamy tu do czynienia z pewnym niedopatrzeniem ze strony ustawodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ