Domaganie się zwrotu kosztów procesu

Pytanie:

Wystąpiłem o nakaz zapłaty czynszu za rok tj kwoty 1068,70 plus odsetki oraz zażądałem zwrotu kosztów procesowych 80zł (listy, zaświadczenia, wezwania) i wpisu sądowego sąd nakazał zapłatę wpisu 85,50 zł, wydał wyrok zaoczny i zasądził kwotę 1068,70 zł plus odsetki i zwrot wpisu, natomiast nie zasądził zwrotu 80 zł kosztów poniesionych przeze mnie na listy, zaświadczenia itp. Czy istnieją przepisy, które nie pozwalają na zwrot od pozwanego tej kwoty, czy to zależy od uznania sędziego, czy powód od tego może się odwołać.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 98 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, do niezbędnych kosztów procesu, do których zwrotu obowiązany jest przeciwnik przegrywający sprawę, należą koszty sądowe (wpis), koszty przejazdów do sądu oraz równowartosć zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Poza tym zwrotowi podlegają koszty niezbędne do celowego dochodzenia swoich praw, jednak o zakwalifikowaniu poszczególnych kosztów jako "konieczne" i "celowe" decyduje sąd. Strona może kwestionować wysokość kosztów przyznanych przez sąd w nakazie zapłaty w drodze wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia o zwrocie kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY