Doraźne zbiory danych

Pytanie:

Czy imprezy sportowe, konkursy, zawody można zaliczyć do przetwarzania danych w zbiorach doraźnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W odniesieniu do zbiorów danych osobowych sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych albo szkoleniowych, albo w związku z dydaktyką w szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie jedynie przepisy rozdziału 5, czyli przepisy o zabezpieczeniu danych. Przy ocenie, czy dany zbiór jest doraźny uwzględnia się nie tylko czas, na jaki zbiór jest tworzony, lecz także cel jego utworzenia. Jednakże jednoznacznie stwierdzenie, czy dany zbiór jest zbiorem doraźnym, uzależnione jest od konkretnej sytuacji faktycznej. Podstawowa kwestią pozostaje bowiem stwierdzenie, czy dane tworzące określoną strukturę służą realizacji zasadniczego, głównego celu przetwarzania, czy też służą celowi, który jedynie towarzyszy działalności administratora danych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY