Doręczenie decyzji do rąk niepełnoletniego

Pytanie:

Syn (nieletni) w czasie mojej nieobecności odebrał pismo z urzędu skierowane do mnie i potwierdził jego odebranie (pismo przyniósł kurier z urzędu). Nie powiadomił mnie później o tym, ważne terminy minęły. Czy odebranie takiego pisma przez syna jest powiadomieniem w rozumieniu ustawy podatkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zgodnie z ordynacją podatkową w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy umieszcza się zawiadomienie na drzwiach mieszkania adresata. Zastępcze doręczenie decyzji nie może być uznane za doręczenie prawidłowe, jeżeli dokonane zostało do rąk małoletniego dziecka adresata, a adresat kwestionuje prawidłowość takiego doręczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY