e-prawnik.pl Porady prawne

Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism

Pytanie:

Czy dla skutecznego doręczenia decyzji podatkowej w miejscu pracy adresata, pracownik dokonujący odbioru musi dysponować pisemnym upoważnieniem pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Doręczenie decyzji podatkowej osobie upoważnionej do odbioru pism

20.2.2012

Zgodnie z art. 148 u.o.p. pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być również doręczane:

1) w siedzibie organu podatkowego;

2) w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji.

Odnosząc się do tego ostatniego sposobu doręczenia warto przytoczyć zdanie Bogusława Gruszczyńskiego, który stwierdził, iż taka forma doręczenia (zastępcza) "jest do wykorzystania tylko w sytuacji, gdy taka osoba została faktycznie ustanowiona. [...] Jakkolwiek możliwość doręczenia pisma w miejscu prowadzenia przez adresata działalności gospodarczej do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji nakłada na doręczyciela obowiązek upewnienia się, że osoba odbierająca pismo jest do tego upoważniona, to jednak nie oznacza to, iż warunkiem skutecznego doręczenia jest legitymowanie się przez osobę odbierającą pisemnym upoważnieniem. W sytuacji bowiem, gdy osoba obecna w miejscu, o którym stanowi art. 148 § 2 pkt 2, podejmuje się odebrać pismo, wykazując, że jest zatrudniona w tym miejscu przez adresata, i potwierdza to dostępem do firmowych pieczęci lub innych urządzeń biurowo-administracyjnych, wniosek co do jej upoważnienia do odbioru korespondencji w tym miejscu nie może nasuwać żadnych uzasadnionych zastrzeżeń"1. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wskazał, że "doręczyciel dostarczając pismo do miejsca pracy winien upewnić się, że osoba je odbierająca została do tego upoważniona"2. Niemniej jednak można też spotkać się z takim oto poglądem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: "możliwość doręczenia pisma w miejscu pracy adresata osobie upoważnionej do odbioru korespondencji istnieje tylko w sytuacji, gdy taka osoba upoważniona do odbioru korespondencji została faktycznie ustanowiona. Doręczenie w tym trybie może nastąpić w sytuacji, gdy adresata nie zastano w miejscu pracy do rąk osoby, która dysponuje pieczęciami zakładu pracy i potwierdza odbiór korespondencji. Przyjmuje się wówczas domniemanie faktyczne, że osoba taka jest upoważniona do odbioru pism. Domniemanie to może być obalone przez adresata pisma stosownymi dowodami. Natomiast ewentualne doręczenie pisma adresatowi przez osobę

1Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław "Najnowsze wydanie: Ordynacja podatkowa. Komentarz", Warszawa 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII), ss. 1188

2Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2010 r., I FZ 176/2010, LexPolonica nr 2363298

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ