e-prawnik.pl Porady prawne

Doręczenie przez komornika

Pytanie:

Mam dłużnika o którym wiem że jest pracownikiem a zarazem wspólnikiem pewnej spółki jawnej. Na mój wniosek komornik wysłał do tej spółki zajęcie wynagrodzenia dłużnika oraz wierzytelności. Jednak telefonując do komornika dowiedziałem się, że pisma wróciły nieodebrane pomimo dwukrotnego awizowania. Podobno komornik był tam osobiście kilkakrotnie ale za każdym razem nikogo w firmie nie zastał, drzwi były zamknięte. Teraz już ma zamiar wysłać mi pismo - wysłuchanie przed umorzeniem postępowania. Tak się jednak składa, że ja nieoficjalnie wiem, iż dłużnik ten otrzymuje w tej spółce wynagrodzenie w kwocie znacznie wyższej od minimalnej i gdyby przez rok, odkąd pismo o zajęciu zostało wysłane, wynagrodzenie byłoby zajęte, to do dnia dzisiejszego dług zostałby już niemal w całości wyegzekwowany. Nie mogę pogodzić się z takim potraktowaniem tej kwestii przez komornika. Musi być jakiś sposób aby pismo doręczyć wspólnikom, nie wiem, może choćby doprowadzić ich do sądu w asyście policji. O co mam zawnioskować do komornika, aby spowodować aby doszło do doręczenia pisma wspólnikowi odpowiedzialnemu za reprezentację aby móc następnie przymuszać go prawnie do dokonania zajęcia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Doręczenie przez komornika

6.7.2009

Na wstępie należy zaznaczyć, że w opisanej przez Pana sytuacji doszło do skutecznego doręczenia pisma procesowego. Stwierdza to Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 maja 1971 r. (sygn. III CZP 10/71), w której czytamy: Datą doręczenia pisma sądowego w wypadkach przewidzianych w art. 139 § 1 i 2 kpc jest: (...)b) data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma w oddawczym urzędzie pocztowym, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór (art. 139 § 1 i 2 kpc; § 10 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia z 1970 r.). Wprawdzie powyżej cytowana uchwała odnosi się do stanu prawnego, który istniał w czasie obowiązywania rozporządzenia z 1970 roku, jednakże zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w Postanowieniu Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2000 r. (sygn. V CKN 1159/2000) zachowała ona swoją aktualność na gruncie obowiązującego stanu prawnego.

W związku z powyższym pismo procesowe komornika należy uważać za doręczone. A skoro tak, to komornik powinien przystąpić do egzekucji. Jeżeli tego nie zrobił i co więcej nie zamierza zrobić, powołując się tylko na taką przyczynę zaniechania, przysługuje Panu prawo złożenia skargi na zaniechanie dokonania czynności przez komornika - art. 767 kpc.

Skarga na zaniechanie dokonania czynności przez komornika powinna być skierowana do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Uprawnionym do złożenia skargi jest m. in. strona postępowania egzekucyjnego. Skarga taka powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać czynność, której zaniechano, jak również wniosek o dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę należy wnieść w terminie tygodniowym od daty, w której czynność powinna być dokonana (tak w szczególności: Zdzisław Świeboda Lex Polonica, komentarz do art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego). Skargę taką, sąd rozpoznaje w terminie tygodnia licząc od dnia jej wpływu do sądu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ