Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Pytanie:

Mam zamiar wysłać do sądu apelacyjnego wniosek o przysłanie mi wyroku z uzasadnieniem. Dzisiaj była rozprawa, ale nie mogę dodzwonić się do tego sądu i nie wiem, czy zapadło orzeczenie, czy może będzie kolejna rozprawa lub dopiero będzie publikacja wyroku, w przyszłości. Czy jeżeli orzeczenie nie zapadło na dzisiejszej rozprawie lub dopiero za ileś dni będzie publikacja wyroku przez ten sąd II instancji, to czy sąd w odpowiedzi na ów mój wniosek (o przysłanie wyroku z uzasadnieniem) poinformuje mnie o tym, czy też przyśle wyrok z uzasadnieniem, gdy dopiero zapadnie on w przyszłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 387 § 3 kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji zażądała doręczenia. Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Jeżeli ogłoszenia nie było, orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu w terminie tygodniowym od sporządzenia uzasadnienia.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 stycznia 1997 r. (I PKN 1/97) stwierdził, że żądanie doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem strona może zgłosić po ogłoszeniu sentencji wyroku (art. 387 § 3 zdanie 1 kpc). Wcześniejsze zgłoszenie takiego żądania nie wywołuje skutków prawnych. Jeśli zatem wyrok w przedmiotowej sprawie jeszcze nie zapadł a Pan/ Pani wniesie wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem to wniosek taki będzie nieskuteczny, a sąd nie będzie zobligowany do doręczenia wyroku.

Jeśli na rozprawie nie ogłoszono wyroku i rozprawie wyznaczono termin kolejnego posiedzenia, wówczas stronie nieobecnej należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Jadwiga

24.5.2013 19:33:39

Re: Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

W sprawie cywilnej z zakładem pracy o zwrot pieniędzy wyrok zapadł 3 stycznia 2013r. Nie przesłano wyroku sądu mimo wcześniejszych próśb ( o odpis wyroku i uzasadnienia). W końu powiedziano, że trzeba przesłać prośbę z opłatami sądowymi. 25 marca zostało przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wczoraj tj.23 maja odebrałam korespondencję. Okazuje się, że sąd popełnił pomyłki rachunkowe. Co mogę zrobić? Do kogo pisać? Czy mam możliwość uzyskania należnych mi kwot? Nadmieniam, że to jest stronnicze działanie sądu, siedziba firmy to miejscowość siedziby sądu. Ja muszę pokonywać ponad 600 km.

ASIA

26.4.2011 15:6:42

Re: Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

30.03.2011r. o godz. 15.30 była publikacja wyroku. Mój pełnomocnik tego samego dnia o godz. 15.00 złożył wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie stronie pozwanej lecz przed publikacją tego wyroku. Moje pytanie brzmi czy sąd może odrzucić mój wniosek o uzasadnienie bo był złozony przed publikacją wyroku?czy moge się od tego odwołać ?? z góry dziekuje za pomoc Asia

E. P.

8.12.2010 19:6:54

Re: Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

zgodnie z kpc wniosłam w terminie 7 dni o sporządzenie uzasadnienia wyroku minął miesiąc i nie mam żadnych wiadomości, co mam robić?

E. P.

8.12.2010 18:51:2

Re: Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

zgodnie z kpc wniosłam w terminie 7 dni o sporządzenie uzasadnienia wyroku minął miesiąc i nie mam żadnych wiadomości, co mam robić?

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: