Dowód dla dziecka - wniosek jednego z rodziców

Pytanie:

Jesteśmy po rozwodzie, sąd ustalił przebywanie trojga nieletnich dzieci przy ojcu z powierzeniem opieki obojgu rodzicom. Żona przebywa za granicą. Chciała, abym podpisał się pod wnioskiem o paszporty dla dzieci, czego odmówiłem. Złożyła wniosek więc o dowody tymczasowe, bo jak twierdzi chce na parę dni zabrać dzieci do Niemiec. Ja na te dowody też nie wyrażam zgody, ale urząd stanu cywilnego przyjął od niej taki wniosek, a teraz zasypuje mnie pismami urzędowymi, abym wypowiedział się w kwestii wydania dowodów, bo inaczej sami podejmą decyzję. Czy zgodnie z prawem USC może wydać te tymczasowe dowody żonie (była żona nie jest z nami zameldowana).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Meldunek żony nie ma w opisywanej sprawie żadnego znaczenia. Jak się domyślamy, chodzi o dowody osobiste dla dzieci poniżej lat 13 (obecnie w prawie nie ma już pojęcia „tymczasowych dowodów osobistych”, choć tak niekiedy nazywa się dowody wydawane osobom małoletnim).

Przepis art. 34 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowi, iż na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. W przeciwieństwie do przepisów o wydawaniu dokumentów paszportowych brak jest tu bardziej szczegółowych regulacji. W efekcie urzędy stosują różną praktykę – jedne wymagają, by wniosek złożyli oboje rodzice (wspólnie), inne dopuszczają wyrażenie zgody przez jednego z rodziców w późniejszym czasie, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez drugiego z nich, wreszcie niektóre wymagają jedynie, by zgodę na wydanie dowodu złożył przynajmniej jeden z rodziców.

Naszym zdaniem ta ostatnia praktyka jest nieprawidłowa, gdyż przepis wymaga wniosku rodziców, a nie rodzica. Nie są nam jednak znane orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygałyby tę kwestię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY