e-prawnik.pl Porady prawne

Dowód dla dziecka - wniosek jednego z rodziców

Pytanie:

Jesteśmy po rozwodzie, sąd ustalił przebywanie trojga nieletnich dzieci przy ojcu z powierzeniem opieki obojgu rodzicom. Żona przebywa za granicą. Chciała, abym podpisał się pod wnioskiem o paszporty dla dzieci, czego odmówiłem. Złożyła wniosek więc o dowody tymczasowe, bo jak twierdzi chce na parę dni zabrać dzieci do Niemiec. Ja na te dowody też nie wyrażam zgody, ale urząd stanu cywilnego przyjął od niej taki wniosek, a teraz zasypuje mnie pismami urzędowymi, abym wypowiedział się w kwestii wydania dowodów, bo inaczej sami podejmą decyzję. Czy zgodnie z prawem USC może wydać te tymczasowe dowody żonie (była żona nie jest z nami zameldowana).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dowód dla dziecka - wniosek jednego z rodziców

17.8.2007

Meldunek żony nie ma w opisywanej sprawie żadnego znaczenia. Jak się domyślamy, chodzi o dowody osobiste dla dzieci poniżej lat 13 (obecnie w prawie nie ma już pojęcia „tymczasowych dowodów osobistych”, choć tak niekiedy nazywa się dowody wydawane osobom małoletnim).

Przepis art. 34 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowi, iż na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. W przeciwieństwie do przepisów o wydawaniu dokumentów paszportowych brak jest tu bardziej szczegółowych regulacji. W efekcie urzędy stosują różną praktykę - jedne wymagają, by wniosek złożyli oboje rodzice (wspólnie), inne dopuszczają wyrażenie zgody przez jednego z rodziców w późniejszym czasie, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez drugiego z nich, wreszcie niektóre wymagają jedynie, by zgodę na wydanie dowodu złożył przynajmniej jeden z rodziców.

Naszym zdaniem ta ostatnia praktyka jest nieprawidłowa, gdyż przepis wymaga wniosku rodziców, a nie rodzica. Nie są nam jednak znane orzeczenia sądów administracyjnych, które rozstrzygałyby tę kwestię.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ