e-prawnik.pl Porady prawne

Dysponowanie majątkiem osobistym

Pytanie:

Jakie uprawnienia przysługują małżonkowi w stosunku do jego majątku osobistego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dysponowanie majątkiem osobistym

17.3.2012

Jak stwierdza M. Sychowicz: Przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego każdego z małżonków stanowią masę majątkową podlegającą ogólnym zasadom prawa cywilnego. Każde z małżonków jest wyłącznym podmiotem praw majątkowych do tych przedmiotów i związanych z nimi obowiązków. Przysługuje mu uprawnienie do korzystania z tych przedmiotów, sprawowania samodzielnego zarządu nimi oraz rozporządzania. Jednakże przy korzystaniu z tych uprawnień musi się liczyć ze spoczywającymi na nim obowiązkami prawnorodzinnymi: obowiązkiem małżonków udzielania sobie wzajemnej pomocy (art. 23) oraz obowiązkiem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27)1.

1M. Sychowicz, Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LexPolonica.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ