Dyspozycja rachunkiem bankowym na wypadek śmierci

Pytanie:

Czytałem o bankowej dyspozycji na wypadek śmierci; nie wchodzi ona w skład masy spadkowej i jest ograniczona do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czy limit dotyczy wszystkich dyspozycji zmarłego czy tylko dyspozycji w jednym banku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powyższe zagadnienie nie zostało w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte przez ustawodawcę. Należy bowiem zauważyć, iż ograniczenia limitu wypłaty zawarte w art. 56 ust. 2 Prawa bankowego (dalej p.b.) literalnie odnosi się wyłącznie do wypłaty z danego konkretnego rachunku. Tym samym bank nie może wypłacić z rachunku danej osoby większej kwoty niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, nawet wtedy, gdy posiadacz rachunku złoży wiele dyspozycji.

Powstaje zatem pytanie, czy powyższy limit odnosi się także do sumy wypłat z kilku rachunków bankowych. Wykładając przepis art. 56 ust. 2 p.b. literalnie należałoby uznać, iż posiadacz rachunków bankowych może w odniesieniu do każdego z nich wydać dyspozycję wypłaty maksymalnej kwoty. Tym samym łączna kwota wypłat przekraczała by nierzadko wielokrotnie ustawowy limit.

Oceniając skutki takiej sytuacji i chcąc uniknąć faktycznego ominięcia przepisów prawa spadkowego, część doktryny postuluje, by także w odniesieniu do dyspozycji dotyczących różnych rachunków bankowych stosować przepis art. 56 ust. 4 p.b., zgodnie z którym jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej

Aprobując powyższy pogląd należy stwierdzić, że jeśli posiadacz kilku rachunków wyda kilka dyspozycji wypłat z różnych rachunków bankowych, to ostatnia ze złożonych dyspozycji powinna zostać wykonana w całości (o ile nie przekracza ustawowego limitu), natomiast uprzednie dyspozycje tylko w takim zakresie, w jakim wraz dyspozycjami wykonanymi nie przekraczają ustawowego limitu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)

 • 8.12.2016

  Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)

 • 17.2.2015

  Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w prawie polskim, tj. przepisu art. 64 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432) spadkodawca w testamencie lub (...)

 • 26.12.2017

  Większa ochrona marynarzy

  Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera np. rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza (...)