Dział spadku - postępowanie

Pytanie:

Czy do poprowadzenia sprawy o dział spadku koniecznym lub celowym jest zatrudnienie adwokata, który sprawę poprowadzi? Czy możliwe jest tylko wniesienie przez zainteresowanych do sądu wniosku o dział spadku? Jaki przebieg ma sprawa w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma oczywiście obowiązku, by wnioskodawcę w postępowaniu o dział spadku reprezentował adwokat. Prawo postępowania cywilnego nie wymaga w tym postępowaniu obowiązkowego zastępstwa procesowego, fachowego w postaci adwokata lub radcy prawnego. Strona sama musi zdecydować czy jest w stanie chronić swoje interesy, czy może niezbędna w tym zakresie jest pomoc fachowca.

Postępowanie o dział spadku jest postępowaniem nieprocesowym. Nie występują w nim strony takie jak powód i pozwany, lecz określa sie je mianem uczestników postępowania. Możliwe jest oczywiści by taki wniosek o dział spadku został złożony przez wnioskodawcę osobiście. Długość tego postępowania zależy przede wszystkim od tego czy uczestnicy postępowania będą wyrażali zgodę na określony dział spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sądowe stwierdzenie nabycia spadku - początek drogi prawnej w postępowaniu spadkowym

  #mce_temp_url#Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma bardzo duże znaczenie. Śmierć spadkodawcy oznacza, że nastąpiło przejście praw i obowiązków na jakieś inne osoby, czyli tzw. (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • Sądowy dział spadku

  Jeżeli do spadku jest uprawniona więcej niż jedna osoba, to pomiędzy współspadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Trwa ona do chwili dokonania działu (...)

 • Postępowanie w sprawie o dział spadku

  Z chwilą otwarcia spadku między współspadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Ich sytuacja prawna regulowana jest wówczas przez przepisy dotyczące współwłasności (...)

NA SKÓTY