e-prawnik.pl Porady prawne

Działalność gospodarcza a wysokość emerytury

Pytanie:

Czy emeryt (63 lata) zarobkujący w formie karty podatkowej (krawiectwo), płatnik VAT, może stracić emeryturę, jeśli jego dochód przekroczy określoną wartość?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza a wysokość emerytury

28.2.2002

Tak, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność taką uważa się natomiast zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Warto jednak wspomnieć, że powyższe regulacje nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ