Działalność w różnych miastach

Pytanie:

Jan Kowalski otwiera sklep spożywczy w mieście X, następnie punkt naprawy butów w mieście Y, a w końcu bar w mieście Z, czy w każdym z tych miast ma zgłosić do urzędu miejskiego swoją działalność, czy może inaczej? Poza tym, jeśli pan Nowak w tym samym mieście otwiera bar na ulicy X, następnie otwiera agencję reklamowa na ulicy Y, a w końcu pensjonat na ulicy Z, czy każdą działalność powinien rejestrować oddzielnie? Czy faktury wystawia oddzielnie na każdy rodzaj działalności, czy też w inny sposób?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym, jeśli chodzi o pierwszą sytuację, przedsiębiorca powinien zgłosić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie, w której jest zameldowany. Jeśli zaś chodzi o drugie pytanie, to zgodnie z postanowieniami ustawy prawo działalności gospodarczej, zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wynika z tego, że wystarczy złożyć jeden wniosek, w którym zawarte będą wszystkie dziedziny działalności danego przedsiębiorcy (czyli określenie wszystkich przedmiotów działalności zgodnie z PKD). W sytuacji, gdyby przedsiębiorca podjął rozszerzył zakres swojej działalności po uzyskaniu wpisu do ewidencji, koniecznym będzie złożenie wniosku o zmianę wpisu. Koszt złożenia wniosku o zmianę danych ewidencyjnych wynosi 50 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY