Dziecko świadkiem w sprawie o rozwód

Pytanie:

Czy niepełnoletnie dziecko (ukończone 16 lat) może być powołane na świadka i zeznawać w sprawie rozwodowej rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks postępowania cywilnego (bo ten akt reguluje te zagadnienia) nie zawiera zakazu zeznawania przez dzieci. W artykule 259 stanowi jedynie, iż świadkami nie mogą być – między innymi - osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń. Niezdolność do spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń musi być faktyczna i aktualna w danym czasie. Możliwość przesłuchania dziecka zależy zatem od jego indywidualnych zdolności oraz stopnia rozwoju. Decyduje o tym w każdym wypadku sąd. Jeżeli zeznania dziecka mogą się przyczynić do wykrycia prawdy, nie powinny być pominięte. Jest to zasada ogólna, od której oczywiście przewiduje się wyjątki. Zgodnie bowiem z artykułem 430 kpc, małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Jest przepisy znajdujący się w Dziale „Postępowanie w sprawach małżeńskich”, dział ten reguluje również postępowanie w sprawach o rozwód. Zakaz określony w tym przepisie jest bezwzględny i osoby, o których mowa, nie mogą go uchylić, żądając by były przesłuchane. Wynika z tego zatem, iż szesnastoletnie dziecko osób rozwodzących się nie może być świadkiem w sprawie rozwodowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: