e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

Pytanie:

W związku egzekucja komorniczą na podstawie prawomocnego wyroku, komornik zajął konta firmowe i rozpoczął egzekucje komorniczą. Sprawa dotyczy sp z o.o. Czy w trakcie egzekucji spółka może sprzedać np. samochód firmowy bez konsultowania tego z komornikiem i czy komornik może żądać od spółki listy faktur sprzedażowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

25.11.2013

Zgodnie z przepisem art. 797. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy

Co również istotne, wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.  

Zakładamy przy tym, że w niniejszej sprawie wierzyciel domagał się zajęcia jedynie rachunków bankowych. Niemniej, możliwa jest sytuacja, że brak uzyskania należnej kwoty tą drogą, spowoduje kolejne wnioski wierzyciela – tym razem o przeprowadzenie egzekucji z ruchomości należących do dłużnika.

Zgodnie z przepisem art. 845. § 1 k.p.c. do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Z kolei art. 848 precyzuje:  „Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze”.  

Jak podaje H. Pietrzkowski w Komentarzu do Kodeksu postępowania cywilnego (Wydawnictwo LexisNexis) „Zbycie zajętej rzeczy nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, które nadal toczy się przeciwko dłużnikowi (nabywca nie wstępuje w miejsce dłużnika). Jeśli po zajęciu dłużnik zbył ruchomość i przekazał ją nabywcy, postępowanie prowadzone jest „również przeciwko nabywcy” w tym tylko sensie, że komornik może odebrać ruchomość od nabywcy i oddać pod dozór innej osoby (art. 855), może też pozostawić ruchomość pod dozorem nabywcy”.

O ile jednak zbycie ruchomości dopuszczalne jest przed zajęciem i po jego dokonaniu, to nabywca może narazić się na postępowanie wywołane skargą pauliańską, o której można przeczytać w naszej opinii prawnej: Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Jeżeli natomiast chodzi o możliwość zażądania przez komornika spisu faktur, najpewniej jest to skutek wykorzystania przez wierzyciela uprawnienia, o którym mowa w przepisie art. 797 ¹ k.p.c. -wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. 

Wprawdzie zgodnie z art. 761. § 1. k.p.c.  organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień, jednakże wskazuje się, że organ na podstawie tego przepisu nie może żądać wyjaśnień, które miałyby służyć wyjawieniu majątku dłużnika. Ten cel jest realizowany w postępowaniu o wyjawienie majątku (art. 913-920¹). Co do zasady więc wyjawienie listy wszystkich faktur mogłoby zostać nakazane dopiero w toku takiego postępowania.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

_arp

25.1.2014 0:12:22

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

Panie Mirosławie ja nic o Komorniku nie wspomniałem a tym bardziej, że jest nieznośny. Jest funkcjonarjuszem prawa i również człowiekiem. Pisałem wcześniej, że za długi odpowiedzialność ponosi również Wierzyciel a przy takim podejściu narzędzia są widoczne - współpraca z dłużnikiem.

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

Mirosław

22.1.2014 23:4:7

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

W odpowiedzi na art.arp uprzejmie proszę wskazania mi jaka jest możliwość aby poznać wspomniane narzędzia do podjęcia tej nierównej walki z wierzycielem a także nieznośnum komornikiem.

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

_arp

22.1.2014 0:50:27

Re: Egzekucja komornicza - obowiązki dłużnika

Tak jak Wierzyciel ma prawo zastawiać sieci na dłużnika ze wszystkich możliwych stron tak również dłużnik ma prawo i obowiązek prowadzić obronę na wszystkich prawem dopuszczalnych płaszczyznach. W tych działaniach celem jest aktywacja dłużnika i Jego najblższego otoczenia aby tą nierówną walkę wygrać. Inicjatywy jakie w takich okolicznościach przejawia dłużnik rozwojem mają skutkować i zwiększać tym samym dobro ogólne. Mamy ku temu wszystkie narzędzia i wiedzę aby właściwie ten mechanizm wykorzystać.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ