e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Czy należności z tytułu opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód podlegają egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym  że tytuł wykonawczy wystawia UFG. Egzekucję tę stosuje się, jeżeli:
 
1) należność z tytułu opłaty wynika z wezwania do zapłaty przez UFG, w stosunku do którego  zobowiązany nie wystąpił z powództwem do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2  (Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem  powszechnym), w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, albo

2) sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku ubezpieczenia

Potrzebujesz porady prawnej?