Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Pytanie:

Czy należności z tytułu opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód podlegają egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do egzekucji opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym  że tytuł wykonawczy wystawia UFG. Egzekucję tę stosuje się, jeżeli:
 
1) należność z tytułu opłaty wynika z wezwania do zapłaty przez UFG, w stosunku do którego  zobowiązany nie wystąpił z powództwem do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2  (Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem  powszechnym), w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, albo

2) sąd ustalił prawomocnym orzeczeniem istnienie obowiązku ubezpieczenia

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: