Egzekucja z rachunku bankowego

Pytanie:

Czy w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, która została wszczęta przed zmianami przepisów w bieżącym roku, nie podlegają egzekucji środki z tego rachunku na wynagrodzenie za pracę na podstawie listy płac? Do jakiej kwoty te środki nie podlegają egzekucji, czy do sumy wynikającej z listy płac? Czy w przypadku złożenia w banku listy płac i braku środków na rachunku, te środki nie podlegają zajęciu, gdy wpłyną na rachunek w późniejszym okresie, aż do czasu wypłaty całej kwoty wynikającej z przedstawionej listy płac? Czy wpływ na rachunek tylko części kwoty wynikającej z listy płac i wybranie tej kwoty pozwala na dalsze wybranie pozostałej kwoty po wpływie środków na rachunek i w jakim czasie można te środki wybrać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 7 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (przed 5 lutego 2005 r.) toczą się według przepisów dotychczasowych. Reguła ta dotyczy zatem także postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika wszczętego przed 5 lutego 2005 r. w zakresie skutków zajęcia w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę.

Art. 890 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 5 lutego 2005 r. przewidywał, iż spod zajęcia komorniczego wyłączone są m.in. wypłaty na wynagrodzenia za pracę. Co ważne, na podstawie tego uprawnienia bank może dokonywać wypłat bieżących, a nie zaległych, na podstawie złożonej listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Wiążące są zatem kwoty zawarte w przedstawionych bankowi listach płac.

Odpowiedź na pozostałe pytania powinna przynieść lektura opinii prawnej znajdującej sie w naszym serwisie:

Komornicze zajęcie rachunku bankowego a bieżące wypłaty wynagrodzeń - opinia prawna

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2009

  Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

  Jak powszechnie wiadomo, jednym ze sposobów przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest egzekucja z rachunku bankowego dłużnika. Podobnie jednak jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ustawodawca (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 5.11.2004

  Rodzaje rachunków bankowych

  Ustawa prawo bankowe wskazuje, jakie rodzaje rachunków bankowych mogą być prowadzone przez banki. Pomimo, iż wszystkie typy należą do tej samej „rodziny” rachunków bankowych, różnią (...)