e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja z ruchomości

Pytanie:

Art. 845 § 2 k.p.c. przewiduje ograniczenia w zajęciu ruchomości dłużnika będących we władaniu osób trzecich. Jakie najprostsze środki (skutkujące możliwością dokonania zajęcia) przysługują wierzycielowi, jeżeli osoba trzecia niezgodnie z prawdą oświadcza, że rzecz nie jest własnością dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z ruchomości

28.2.2013

To nie wierzyciel jest organem dokonującym (bądź niedokonującym) zajęcia, toteż nie ma on uprawnień do podjęcia jakichkolwiek czynności, które bezpośrednio prowadziłyby do zajęcia rzeczy pozostającej we władaniu dłużnika. Jedynym środkiem, który może zostać podjęty przez wierzyciela, jest złożenie skargi na zaniechanie komornika:

Art. 767.  § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Biorąc jednakże pod uwagę brzmienie art. 845 kpc, zgodnie z którym ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie – w naszej ocenie sąd (ani też komornik) nie jest władny badać prawdziwości oświadczenia osoby trzeciej. Jeżeli jest ona we władaniu ruchomości, a nie zgadza się na ich zajęcie, jak również nie przyznaje, że stanowią one własność dłużnika – możliwość zajęcia pozostanie wyłączona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ