e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja z ruchomości objętej wspólnością

Pytanie:

Komornik zajął mienie ruchome mojego dłużnika objęte małżeńską wspólnością majątkową. Jestem współwłaścicielem ułamkowym ruchomości (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie) i zamiast wchodzić w scysje z innym wierzycielem wolałbym, żeby komornik wycofał zajęcie. Dowiedziałem się, że wierzyciel nie dysponuje klauzulą wykonalności przeciwko małżonkom i nie może jej mieć (brak podpisu żony). Czy żonie dłużnika przysługuje wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w części, która dotyczy zajęcia przedmiotów wchodzących w skład wspólności majątkowej? Jeśli tak, w jakim terminie może to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z ruchomości objętej wspólnością

3.10.2012

Jeżeli tytuł wykonawczy nie obejmuje majątku wspólnego małżonków to w takiej sytuacji komornik nie powinien był zająć przedmiotu wchodzącego w skład tego majątku. W przedmiotowej sprawie żona dłużnika powinna, jak również sam dłużnik, może złożyć skargę na czynności komornika w terminie tygodniowym. Ewentualnie żona dłużnika mogłaby wytoczyć powództwo na podstawie art. 841 k.p.c. Natomiast nie jest właściwym żądanie umorzenia egzekucji w części, która dotyczy zajęcia przedmiotów wchodzących w skład wspólności majątkowej. Postępowanie egzekucyjne bowiem nie dotyczy majątku wspólnego małżonków (za wyjątkiem składników tego majątku wyraźnie wskazanych w przepisach). Należy zatem uznać, że komornik w tym przypadku naruszył przepisy postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ