Egzekwowanie dochodzonych należności z zasiłku dla bezrobotnych

Pytanie:

Witam. Straciłem pracę i nie mogę spłacić kredytu. Czy możliwe jest egzekwowanie dochodzonych należności z otrzymywanego przeze mnie zasiłku dla bezrobotnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ograniczenia egzekucji, w tym dokładne wskazanie przedmiotów i świadczeń, które nie mogą być zajęte przez komornika zawiera dział V tytułu I części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 833 § 1 kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Paragraf drugi przewiduje odpowiednie stosowanie także co do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Oznacza to więc, że możliwe jest także prowadzenie egzekucji z zasiłku dla bezrobotnych.

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 30 kwietnia 1991r., sygn. III CZP 10/91 wskazał, że wyłączając możliwość stosowania do zasiłków dla bezrobotnych ograniczeń egzekucyjnych przewidzianych w art. 831 § 1 pkt 2 kpc należy przyjąć, że podlegają one egzekucji z ograniczeniami przewidzianymi dla wynagrodzeń pracowniczych. Są to bowiem niewątpliwie świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Świadczenia takie są zrównane egzekucyjnie z wynagrodzeniami za pracę z mocy art. 833 § 2 in fine”.

Należy jednak uznać, że w obecnej sytuacji egzekucja z zasiłku dla bezrobotnych nie może być wykonana. Zgodnie bowiem z przepisem art. 87 ¹ § 1 kp wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Obecnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest na niższym poziomie aniżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia. Należy zatem przyjąć, że jest on wyłączony spod egzekucji w całości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje 2015

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest taka sama dla wszystkich osób, którym przysługuje prawo do tego zasiłku. Kwota zależna jest od stażu pracy uprawnionego. Sprawdź, jak oblicza (...)

 • Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)

NA SKÓTY