Eksmisja byłej małżonki z mieszkania

Pytanie:

Posiadam mieszkanie własnościowe (nabyte przed ślubem), w którym zamieszkuję z żoną i z dziećmi. Wkrótce rozpocznie się sprawa rozwodowa i na czas procesu sąd zapewne zadecyduje o sposobie korzystania z tego lokum. Będąc jeszcze w związku mam obowiązek zapewnić pozostałym współlokatorom miejsce zamieszkania. Czy po dokonanym orzeczeniu rozwodowym i uprawomocnieniu się wyroku moja żona staje się najemcą tegoż lokalu, a ja wynajmującym? Ze względu na to, że na pewno dobrowolnie nie wyprowadzi się z zajmowanego mieszkania, to czy mogę zażądać od niej, aby płaciła mi czynsz za użytkowanie lokalu i w jakiej wysokości? Czy w wypadku, gdyby odmówiła mi zapłaty, to czy może to być przesłanka do złożenia w sądzie pisma o eksmisję nie płacącego czynszu najemcy? Lub w jaki inny sposób pozbyć się takiego lokatora? Zaznaczę, że nie będzie żadnej umowy najmu, a żona jest zameldowana w tym mieszkaniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzeczenie sądu w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków nie powoduje powstania między nimi stosunku najmu. Nie może Pan więc żądać o żony czynszu jak od najemcy. Żona powinna jednak ponosić koszty utrzymania mieszkania w odpowiednim stosunku. Odmowa płacenia czynszu czy ponoszenia innych opłat (woda, gaz) nie stanowi podstawy do wytoczenia pozwu o eksmisję. Taką podstawę stanowi przysługujące Panu prawo własności mieszkania. Sąd bowiem orzeka jedynie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania w celu zminimalizowania ewentualnych konfliktów między rozwiedzionymi małżonkami. Dotyczy to tylko okresu wspólnego zamieszkiwania małżonków w mieszkaniu, a nie rozstrzyga o sposobie zakończenia okresu wspólnego zamieszkiwania. Pan, jako właściciel, może po orzeczeniu rozwodu wnieść pozew o eksmisję byłej małżonki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: