EKUZ w Polsce

Pytanie:

Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie posiadam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną od 1.12.2008 r. do 28.02.2009 r. Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w okresie jej ważności, mogę na terytorium Polski otrzymywać świadczenia zdrowotne świadczone przez podmioty posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia? Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna proszę o uzasadnienie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych jest osoba, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ( art. 2 ust.1 pkt1 i 3 ust1 pkt1 Ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. 2008.164.1027). Obowiązkowi takiemu podlegają osoby pozostające w stosunku pracy ( art. 8 ust.1 Dz.U. 2007.11.74). Dokumentem stwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która może pełnić funkcję Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jeżeli jest zgodna z wzorem uwzględniającym przepisy europejskie ( art. 49 ust.1, ust.5 oraz ust.9 pkt1 ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej). Okazanie jej jest warunkiem dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych na terytorium innym niż Rzeczpospolita Polska ( art. 51 ust.1).

W związku z powyższym świadczenia zdrowotne na terenie kraju dokonują się na podstawie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, które niestety jeszcze nie funkcjonują w naszym systemie prawnym, przez co obecnie dowodem legitymującym do uzyskania świadczenia jest legitymacja ubezpieczeniowa i odpowiednie zaświadczenie wystawiane przez płatników ubezpieczenia, co wynika z przepisów obowiązujących dotychczas. EKUZ wydawane jest w miejsce formularza E-111, który jednak w niektórych krajach UE traci moc z dniem 31 grudnia 2005 roku i podlega wymianie. Formularz E-111 zawierał potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu w Polsce oraz opłacaniu składek. Wobec tego, należy założyć, że posiadanie EKUZ legitymuje do otrzymania świadczeń również w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , gdyż zawiera ona informacje tożsame z tymi, które uprawniały do wydania formularza E-111 oraz tych, które będą zawarte w Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego w momencie kiedy zacznie ona funkcjonować w

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY