Elektroniczne postępowanie upominawcze - termin na wniesienie sprzeciwu

Pytanie:

W jakim czasie mogę wnieść sprzeciw od wyroku w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany ma prawo wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu nakazu (art. 502 § 1. w zw. z art. 505 z ind. 28 k.p.c.).

Zgodnie z art. 503 § 1 k.p.c. pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

smok01

27.2.2013 11:5:7

Re: Elektroniczne postępowanie upominawcze - termin na wniesienie sprzeciwu

Klasyczna sprawa z Firma PRESCO.Proszę o info czy można cokolwiek zrobic,złożyć sprzeciw,pismo o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu itd. w przypadku otrzymania pisma od komornika wzywającego do zapłaty kwoty przedawnionego zdarzenia wobec AVIVY sprzed około 10 lat.Nie znając niuansów prawnych nie wniesliśmy żadnego pisma podważającego zasadność zapłaty i podważającego wogóle zasadność wydania wyroku i spłacamy w systemie ratalnym kwoty żądane przez komornika. Nadmieniam,że nakazu zapłaty żona nie otrzymała wogóle poniewaz jak to praktykuje PRESCO został podany stary,nieaktualny adres i tam prawdopodobnie przesłano nakaz zapłaty przez E-sąd w Lublinie.Z góry dziękuje za odpowiedź.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 18.11.2018

  Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

  Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest (...)

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)