Elementy umowy kredytu bankowego

Pytanie:

Jakie elementy powinna określać umowa kredytu bankowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z mocy przepisów ustawy Prawo bankowe, umowa kredytu powinna zawierać pewne elementy:

-strony umowy,

-kwotę i walutę kredytu,

-cel, na który kredyt został udzielony,

-zasady i termin spłaty kredytu,

-wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,

-sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,

-zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,

-terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,

-wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,

-warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Katalog elementów, które powinny znaleźć się w umowie kredytu nie jest zamknięty. Nie ma przeszkód, aby strony zawarły pewne dodatkowe elementy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • SN o kredycie frankowym

  Sąd Najwyższy 29 października uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazał ją do ponownego rozpoznania. W ostatnich dniach (...)

 • Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • Rozliczenia gotówkowe

  Rozliczenia gotówkowe są odmianą rozliczeń pieniężnych, czyli świadomych i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy osobami prawnymi (...)

NA SKÓTY