Faktury w pdf wysłane e-mailem

Pytanie:

Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale dostawcy twierdzą, że od 1.01.2011 wszystkie faktury wysyłane mailem w dowolnym formacie (pdf, Word, Excel) mogą być uznane za oryginał, na podstawie którego - po wydrukowaniu - spółka zaliczy koszt w koszty podatkowe i odliczy VAT. Czy mają rację, a jeśli nie, to czy po uzyskaniu zgody odbiorcy faktura przesłana w pdf e-mailem może być uznana za prawidłową, pomimo, że nadawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nowe zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający: 1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; 2) łatwe ich odszukanie; 3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

Zatem aktualnie faktycznie faktury mogą być przesyłane poprzez e-mail, nawet bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile tylko odbiorca wyraził akceptację na takie przesyłanie faktur. W praktyce otrzymanie faktury e-mailem może powodować trudności dla odbiorcy związane z koniecznością ich odpowiedniego przechowywania również w wersji elektronicznej. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY