e-prawnik.pl Porady prawne

Forma i właściwości umowy przy przetargach publicznych

Pytanie:

Jak powinny wyglądać i w jakiej formie powinny być zawierane umowy przy przetargach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Forma i właściwości umowy przy przetargach publicznych

5.12.2011

Umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w konkretnym wypadku konieczne jest zawarcie umowy w formie szczególnej. Do zmiany umowy konieczna będzie forma pisemna (chyba, że umowa została
zawarta w formie szczególnej). Konieczne jest, aby przedmiot umowy określał zakres świadczenia wykonawcy w sposób tożsamy z zobowiązaniem zawartym w jego ofercie. Ze względu na to, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, świadczenie
wykonawcy określone w umowie musi być zgodne nie tylko z ofertą, lecz także z jego opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli zawarta umowa wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wtedy w tej części umowa taka podlega unieważnieniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ