Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, którego właścicielką była matka mogą być zaliczone jako darowizna na rzecz córki?

Pytanie:

Czy pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, którego właścicielką była matka (zostało one sprzedane przez córkę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) mogą być zaliczone jako darowizna na rzecz córki? Dodaję, iż wpłynęły one na konto bankowe córki, jednak nie został sporządzony akt darowizny a było to w ramach umowy słownej.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Darowizna jest umową, a więc do jej zawarcia wymagane jest zgodne oświadczenie obu stron, a więc osiągnięcie konsensu. Jeżeli strony porozumiały się, że przekazanie pieniędzy nastąpi właśnie w wykonaniu umowy darowizny, a nie tymczasowego ulokowania środków pieniężnych na rachunku bankowym córki, wówczas możemy mówić o dokonaniu darowizny. Do skutecznego zawarcia umowy darowizny konieczne jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy. Umowa zawarta bez wymaganej formy aktu notarialnego jest nieważna. Istnieje jednak wyjątek od nieważności umowy darowizny zawartej z pominięciem formy aktu notarialnego. Otóż umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zatem możliwe jest zaliczenie pieniędzy, które wpłynęły na konto córki jako darowizny na jej rzecz, jeżeli strony (matka i córka) porozumiały się, że takie przysporzenie nastąpi w wykonaniu umowy darowizny. Takie działanie musi być świadome i celowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: