e-prawnik.pl Porady prawne

Czy darowizna np 25.000 trzeba przekazywać aktem notarialnym?

Pytanie:

Rodzice mają chęć przekazać mi pewną kwotę pieniędzy. Czy darowizna np 25.000 trzeba przekazywać aktem notarialnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy darowizna np 25.000 trzeba przekazywać aktem notarialnym?

24.7.2007

Umowa darowizny, dzięki której darczyńca (tu: rodzice) zobowiązują się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (tu syn lub córka) kosztem swego majątku, zgodnie z art. 890 Kodeksu Cywilnego powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc umowa darowizny zawarta w formie innej niż akt notarialny staje się ważna z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, a więc z chwilą np. wręczenia określonej kwoty pieniężnej. Umowa darowizny zawarta w formie aktu notarialnego staje się natomiast ważna z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli tj. zobowiązania ze strony darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego i wyrażenia zgody przez osobę obdarowaną do przyjęcia przedmiotu darowizny.

Umowa darowizny, czy to zawarta w formie aktu notarialnego czy w innej formie jest dopuszczalna i niezależna od wartości przedmiotu darowizny, przepisy nie określają bowiem granicznej wartości powyżej, której umowa darowizny winna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny 25.000 zł zawarta w formie aktu notarialnego jest ważna z chwilą jej zawarcia, natomiast umowa darowizny takiej samej kwoty zwarta w innej formie niż akt notarialny, jest ważna dopiero z chwilą kiedy kwota 25.000 zł zostanie przekazana osobie obdarowanej.

Przepisy Kodeksu Cywilnego nie zastrzegają zatem formy aktu notarialnego dla umowy darowizny pod rygorem nieważności takiej umowy, jeżeliby forma taka nie została zachowana; dopuszczają więc możliwość innej formy umowy darowizny, niż akt notarialny, uzależniając jednocześnie ważność takiej umowy darowizny od spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Wybór formy zawarcia umowy darowizny przepisy kodeksu cywilnego pozostawiają stronom takiej umowy, mając na względzie uwagi wskazane powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ