Granice odpowiedzialności za szkodę górniczą

Pytanie:

Jakie są granice odpowiedzialności za szkodę górniczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo górnicze i geologiczne, do naprawiania szkód wynikających z działalności zakładu górniczego, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Powyższa ustawa nie zawiera odrębnej regulacji dotyczącej ustanawiania zabezpieczenia szkody. Tym samym kwestię dopuszczalności żądania ustanawiania takiego zabezpieczenia należy rozpatrywać w oparciu o art. 439 k.c. Wskazany przepis stanowi:

Art. 439. Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie.  

Zagrożenie wystąpienia szkodą musi być zatem bezpośrednie, by mógł Pan żądać ustanowienia zabezpieczenia. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, możliwość tąpnięcia jest tylko potencjalna. Tym samym uważamy, iż nie jest możliwe domaganie się przez Pana ustanowienia takiego zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY