Hipoteka przymusowa a roszczenie

Pytanie:

Co oznacza, że hipoteka przymusowa nie sanuje braków materialno-prawnych i jest wtedy nieważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka przymusowa pełni rolę szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego w szerokim znaczeniu, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym wierzytelności, przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką.

Hipoteka zatem zabezpiecza wierzytelność, a nie stwierdza wierzytelność. Jeśli wierzytelności w efekcie nie było ustanowiona hipoteka nie stanowi dowodu jej istnienia. Zatem hipoteka nie sanuje (nie naprawia) braku meterialno-prawnego w postaci nieistnienia wierzytelności. Skoro nie istnieje wierzytelność to nie ma czego zabezpieczać a zatem zabezpieczenie jest nieważne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

  Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipotece przymusowej została wyznaczona specjalna rola w obrocie (...)

NA SKÓTY