Indos na wystawcę weksla własnego

Pytanie:

Czy wystawca weksli własnych, indosowanych szeregiem indosów w końcu na niego jako wystawcę, może w ogóle dalej indosować takie weksle? A jeśli na jednym z nich jest data płatności 15.05.2003 r., to czy może on być potraktowany jako zwłykły przelew?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 11 prawa wekslowego, weksel można indosować również na trasata bez względu, czy przyjął on weksel, czy nie, a także na wystawcę lub na każdą inną osobę, wekslowo zobowiązaną. Osoby te mogą weksel dalej indosować. W związku z tym wystawca weksla własnego, który nabył weksel w drodze indosu, może weksel ten indosować dalej. Jeżeli chodzi o skutki takiego prszelwu, zastosowanie znajdzie art. 20 prawa wekslowego. Zgodnie z nim, indos dokonany po upływie terminu płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. Zwykłym przelewem będzie jednak indos dokonany po terminie płatności, jeżeli zgłoszono już protest z powodu niezapłacenia w terminie płatności albo gdy minął już termin na wniesienie takiego protestu. Protest spowodu niezapłacenia wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Tak więc jeżeli weksel ten płatny był w oznaczonym dniu (tj. 15.05.2003r.), minął już termin na złożenie protestu. Oznacza to, że indos tego konkretnego weksla bedzie miał skutki zwykłego przelewu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY