Informacja o pochodzeniu towaru

Pytanie:

Przygotowujemy się do eksportu do Wielkiej Brytanii. Klient nasz oczekuje od nas oprócz podstawowych dokumentów celnych potwierdzenia pochodzenia towaru z Polski (kraju ubiegającego się o członkostwo w UE) - z tym poświadczeniem nie będzie objęty opłatą celną w GB. Jaki to dokument i gdzie go załatwić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aktem prawnym regulującym tą kwestię jest rozporządzenie ministra finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru (Dz. U. nr 17 poz. 195 z 2001 roku). Zgodnie z § 2 ust. 1 z wnioskiem o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru, zwanym dalej "wnioskiem" , występuje się do Prezesa Głównego Urzędu Ceł. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. Osoba występująca z wnioskiem, zwana dalej "wnioskodawcą" , dołącza do wniosku posiadane dokumenty i materiały niezbędne do dokonania ustalenia pochodzenia towaru, w szczególności próbki, fotografie, schematy, katalogi, certyfikaty jakościowe lub certyfikaty ilościowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY