e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacje podawane w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

17.7.2011

Zgodnie z przepisem art. 240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (ustawa z dnia 28 lutego 2003 , Dz. U. 2003 nr 60 poz. 535) w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę; 

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej; 

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; 

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona; 

5)  zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia; 

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu; 

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne; 

8)  jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj. 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ