e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Pytanie:

Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

30.6.2003

Księgi wieczyste to rejestr obowiązkowo prowadzony przez sądy. Ma on na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Podobnie jak ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym rejestrem także prowadzonym dla nieruchomości, jednak księgi wieczyste oprócz charakteru informacyjnego (jaka nieruchomość, należy do kogo, czy jest obciążona jakimś ograniczonym prawem rzeczowym) pełnią także inne funkcje. Przykładowo dla niektórych praw rzeczowych obciążających określoną nieruchomość wpis do księgi wieczystej stanowi warunek ich powstania. Ewidencja nieruchomości natomiast jest prowadzona przez rejonowe organy rządowej administracji ogólnej. Ma ona na celu ujawnienie stanu faktycznego nieruchomośći. Ewidencja zawiera położenie gruntów i budynków, oznaczenie granic i obszarów, rodzaje użytków (z uwzględnieniem określenia użytków ornych, sadów, wód, terenów osiedlowych i in.), klasę gruntów, przeznaczenie budynków, rok ukończenia ich budowy, szczegółowy opis budynków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ