Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy

Pytanie:

Rady gminy XXX, Pan X w imieniu swojej partii XYZ wystąpił na posiedzeniu rady gminy z wnioskiem o zmianę w statucie gminy. Zmiana ta miała polegać na wprowadzeniu do statutu zapisu, który umożliwiłby zgłoszenie przez 1000 mieszkańców gminy własnego projektu uchwały gminy. Czy wniosek jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy. Statut gminy powinien określać podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, w sytuacji gdy nie jest to określone przez ustawę. Inicjatywa uchwałodawcza może należeć również do mieszkańców gminy, o ile stosowny zapis znajduje się w statucie (por.: W. Kisiel w: Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Jednym słowem, wprowadzenie do statutu zapisu, że określona licznb mieszkańców gminy może wystąpić z propozycją uchwały nie jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)

 • Będzie kodeks etycznego zachowania sędziów w internecie?

  Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa z apelem o przygotowanie kodeksu etyki, który będzie regulował zachowanie sędziów w internetowych (...)

NA SKÓTY